Προστασία Δεδομένων

Οι παρούσες διατάξεις προστασίας δεδομένων ισχύουν για την ιστοσελίδα www.starakia.gr
Η GreenFox Media OE χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται στα πλαίσια της χρήσης της ιστοσελίδας αποκλειστικά στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.
Οι διατάξεις αυτές περί προστασίας δεδομένων δεν ισχύουν στον βαθμό που μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται πρόσβαση σε εφαρμογές ή/ και περιεχόμενα τρίτων και διευκρινίζεται ρητά από την εταιρία ότι αυτές οι εφαρμογές ή/ και περιεχόμενα δεν αποτελούν ευθύνη της. Στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να ισχύουν και οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων τρίτων, οι οποίεςενδεχομένως να διαφέρουν από τις παρούσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
Η GreenFox MEdia O.E. μπορεί να αλλάζει ανά πάσα στιγμή τις παρούσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, προκειμένου να τις προσαρμόζει στις μελλοντικές επεκτάσεις ή λοιπές τροποποιήσεις της ιστοσελίδας ή των μεμονωμένων υπηρεσιών. Ο πελάτης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων που τον αφορούν.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Η GreenFox Media O.E. συλλέγει κατά τη χρήση της ιστοσελίδας προσωπικά δεδομένα του χρήστη, στον βαθμό που ο χρήστης αναφέρει τέτοια προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης χρησιμοποιούνται από την GreenFoxMedia O.E. Η εταιρία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται online μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς.
Η GreenFox Media O.E δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του starakia.gr σε κανένα τρίτο φορέα.